Duurzaamheidsverslag 2019

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2019

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2019

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2019

Jan Knijnenburg B.V.

Jan Knijnenburg B.V. bouwt door aan duurzaamheid

Ook dit jaar bouwt Jan Knijnenburg BV verder aan duurzaamheid in het bedrijf en de keten. Zo is onze CO2-Footprint verder verkleind en slagen we er steeds beter in onze ketenpartners te betrekken. Wij geloven in transparantie en vanuit die filosofie willen wij onze keten revolutionair vernieuwen.

Wij bieden onze opdrachtgever inzicht in onze werkzaamheden en kunnen hen hiermee helpen hun eigen proces te verbeteren en efficiënter te maken. Samen werken we structureel aan verdere verbetering van kwaliteit, processen en samenwerking. Dit motiveert ons het beleid jaarlijks verder aan te scherpen, acties te implementeren en zo mogelijk onze bedrijfsvoering te innoveren.

Als familiebedrijf en groot regionaal transport-, sloop- en grondbedrijf zijn we ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aard van onze bedrijfsactiviteiten heeft impact op het milieu en de leefomgeving. Als werkgever hebben we een grote verantwoordelijkheid naar onze medewerkers en hun gezinnen.

Samen houden we de kwaliteit van dienstverlening hoog en het werk bij Knijnenburg voor medewerkers plezierig en veilig. Zo blijft ons bedrijf gezond en de bedrijfsvoering toekomstbestendig.

In dit duurzaamheidsverslag

Lees in dit duurzaamheidsverslag o.a. hoe ons dak wordt ingezet als zonnepark, we als Erkend Leerbedrijf jonge vakmensen mensen helpen ontwikkelen. Hoe we samen met partners duurzame innovaties ontwikkelen en vergroening realiseren op de bouwplaats.

Directie Jan Knijnenburg B.V.

Al meer dan 100 jaar ijzersterk in transport sloop- en grondwerk

Innovatie leidend in ons MVO-beleid

Ons werk schept een ideaal klimaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de vele containertransporten, de verscheidenheid van materiaal dat vrijkomt bij sloopwerk en de grond die we bewerken en afgraven. Daarom pakken we waar mogelijk de kans om people, planet en profit centraal te stellen. Met een duidelijk MVO-beleid en doelstellingen die we jaarlijks langs de meetlat leggen. Innovatie is voor ons leidend om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

In 2019 zijn onze MVO-doelstellingen verder aangescherpt en nieuwe doelstellingen geformuleerd op het gebied van diesel en afval (scope 3 – keten breed) . We blijven zoeken naar verbetering om MVO-winst te realiseren.

Het MVO-team

Speerpunten MVO-beleid

 • In 2020 CO2-reductie scope 1 verlagen met 10% ten opzichte van 2014
 • In 2020 CO2-reductie scope 2 100% verlagen ten opzichte van 2014
 • Bindende afspraken met onderaannemers over te gebruiken materieel
 • Verbeteren inzicht brandstofverbruik grootverbruikers
 • Afspraken maken met afvalverwerkers over hergebruik
 • 25% Van de sloopprojecten vrijgekomen materialen hergebruiken
 • Transportbedrijven meenemen in het CO2-reductiebeleid van Jan Knijnenburg
 • Verminderen van de CO2-uitstoot van het woonwerk-verkeer
 • Regelmatig onderhoud
 • Realiseren papierloze administratieve processen
 • Verhogen transparantie naar klanten
 • Interne organisatie toekomstbestendig maken
 • Optimaliseren personeelsbeleid

CO2-Prestatieladder niveau 5, verder kijken dan onze eigen organisatie

De aard van de kernactiviteiten van Jan Knijnenburg B.V. kennen een relatief hoge CO2-emissie. We streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissie-reductiebeleid te realiseren en een groeiende bewustwording van medewerkers. Daarnaast zetten we ons proactief in om op innovatieve wijze ook buiten onze eigen bedrijfsvoering, samen met ketenpartners de emissies te verlagen.

Om dit goed te borgen zijn wij sinds 2016 gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder (niveau 5)

Milieuwinst door aanleg zonnepanelen op dak kantoor

In 2019 is het dak van het kantoor van Jan Knijnenburg aan de Dekkershoek vervangen. De 422 zonnepanelen zullen worden geplaatst in 2020. Hiermee kan circa 90.000 kWh groene stroom worden opgewekt. Ruimschoots genoeg voor het eigen elektragebruik. De overige groene stroom wordt straks nog terug geleverd. Wanneer ook de Cv-installatie van het kantoor is vernieuwd en laadpalen zijn geïnstalleerd, kan Knijnenburg ook de huidige emissies van de gasverwarming en een deel van de gebruikte brandstof reduceren. Hiermee is nog veel milieuwinst te boeken.

Praeter adviseert en begeleidt organisaties en investeerders met het verduurzamen van het energieverbruik van hun vastgoed en is al meer dan 10 jaar actief in Den Haag. “Onafhankelijk en transparantie zijn voorwaarde voor onze dienstverlening en dat is best uniek in deze branche” vertelt Bastiaan Stevens, duurzaamheidsadviseur en medeoprichter van Praeter. Hij ziet de noodzaak om stappen te zetten naar een schonere wereld en vooral, hoe gemakkelijk dat eigenlijk is. “Het gaat ons om de beste oplossing voor onze klant en daar past geen tweede agenda bij”. De relatie met Jan Knijnenburg gaat al jaren terug en is mede door de gezamenlijke betrokkenheid bij Voetbalvereniging Quick altijd blijven bestaan. Geoffrey Knijnenburg en Bastiaan kennen elkaar al sinds de ‘F-jes’.”

Projectaanpak

“Toen Knijnenburg de verduurzaming van het energieverbruik van het hoofdkantoor handen en voeten wilde geven, was de link met Praeter snel gelegd”, vertelt Geoffrey. “Ze hebben ons bij het gehele traject geadviseerd. De aanleg van zonnepanelen kon hand-in-hand gaan met de renovatie van het dak. Dat had grote voordelen. Dakbedekking gaat tweekeer zo lang mee en vraagt minder onderhoud wanneer zonnepanelen zijn geïnstalleerd, hierdoor bespaar je direct op materiaal en kosten. Bovendien kan bij de aanleg en constructie van het nieuwe dak rekening worden gehouden met de hogere belasting en juiste dakbedekking (drukvast en brandwerend). Dit verhoogt bovendien de brandveiligheid en is voor verzekeraars een belangrijke vereiste.”

Project met SDE+ subsidie

“Na analyse van de wensen en situatie van Knijnenburg hebben we geadviseerd te kiezen voor een voorziening op basis van grootverbruik met SDE+ subsidie. In Den Haag is Praeter betrokken bij een groot deel van alle SDE+ subsidies. De subsidieaanvraag van Jan Knijnenburg is ook gehonoreerd.”

Kwaliteit, kwaliteit, kwaliteit

“Op ons advies is verder gekozen voor hoog kwaliteit glas-glas zonnepanelen van Solarwatt, een Duitse kwaliteitsfabrikant. Kwaliteit staat bij Knijnenburg en bij ons hoog in het vaandel. De panelen van Solarwatt hebben een levensduur van 30 jaar. Alleen de omvormers moeten in die periode een keer worden vervangen. De opbrengst in ‘jaar 30’ is nog steeds 90% van die in het eerste jaar, zo goed zijn die panelen. Na 30 jaar worden de zonnepanelen kosteloos gerecycled. ‘Zorgvrije setjes’ noemen we ze daarom.”

Na 30 jaar worden de zonnepanelen kosteloos gerecycled.

Toekomst

Na de installatie van de zonnepanelen met een capaciteit van 120.000 KwH per jaar, zal een nieuwe duurzame warmte oplossing voor het kantoor worden gezocht en zullen laadpalen voor managementauto’s worden geïnstalleerd. “Daarna zal de opgewekte groene stroom waarschijnlijk geheel door onszelf worden gebruikt”, voorziet Geoffrey.

Emissies scope 1 en 2 van 2014 t/m 2019

(Bron conversiefactoren: www.co2emissiefactoren.nl daterende van maart 2020)

CO2-reductiemaatregelen

Scope 1 en 2

Voor verdere reductie wordt ingezet op:

 • Verbeteren rijstijl.
 • Plaatsing zonnepanelen op het bedrijfspand.
 • Bredere inzet van de Knijnenburg-app.
 • Betere brandstofregistratie-systemen voor inzicht verbruik materieel.
 • Stimuleren medewerkers juist invullen kilometerstanden.
 • Training Het Nieuwe Rijden.
 • Verduurzamen wagenpark door instellen plafond CO2-uitstoot in leasebeleid.
 • In 2022 voor 90% gebruik maken van inhuur met minimaal Stage/Tier 4, Euro 4 óf een CO2-reductiebeleid.
 • Inzet energiezuinig en elektrisch materieel.
 • Gebruik van alternatieve brandstoffen.
 • Fietsplan

Wij blijven de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van onze diensten reduceren. In 2019 is een verdere CO2-reductie gerealiseerd in scope 1 en 2. De CO2-uitstoot daalde naar 2.918 ton CO2.

Ons doel was in 2018 7% te reduceren en in 2020 10% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2014 (gerelateerd aan de omzet). Beide doelstellingen zijn vorig jaar al gehaald. Maar we gaan door en hebben daarbij de focus op de 80% grootste emissiestromen van Jan Knijnenburg:

 • Brandstofverbruik vrachtwagens (diesel) 78%
 • Brandstofverbruik machines (diesel) 20%

Analyse wagenpark nog lastig

Gekozen is de belangrijkste emissiestromen verder te analyseren met een overzicht van de energielabels, de opgegeven uitstoot per gereden kilometer en de milieuclassificaties. Uit deze analyse bleek de registratie van energielabels, milieuclassificaties en opgegeven CO2 per gereden kilometer onvolledig te zijn en dus lastig te beoordelen. Het beter inzichtelijk maken van deze data geeft inzicht in de duurzaamheid van het wagenpark. De installatie van een universeel toepasbaar Fleetboardsysteem op de grootverbruikers in het wagenpark (vrachtwagens, shovels en graafmachines) en koppeling met de eigen applicatie van Knijnenburg zal in de toekomst meer inzicht geven.

Verder zijn de kranen in het wagenpark geanalyseerd. In totaal zijn 22 kranen aanwezig. De meeste kranen (16 stuks) bezitten zowel een Tier, als Stage classificatie. Vanaf 2019 wordt gebruikgemaakt van een eigen groene aggregaat annex bouwkeet op de bouwplaats.

Ontsluiten data tachograaf belangrijk voor next-step MVO-winst

De afgelopen vier jaar heeft Knijnenburg geïnvesteerd in de ontwikkeling van een eigen applicatie om op diverse terreinen MVO-winst te behalen. De app (ontwikkeld door Serviceheroes) wordt o.a. ingezet om inzicht te krijgen in het brandstofverbruik, rijgedrag, rijtijden en routeinformatie. Verdere optimalisatie van bijvoorbeeld de rijstijl betekent vermindering van het brandstofverbruik en het noodzakelijk onderhoud, zoals vervanging van remmen.
De app zorgt ook voor effectieve digitale communicatie, zodat minder papier wordt verbruikt en bouwdossiers online op locatie kunnen worden gedeeld. Alle medewerkers beschikken over een mobiele telefoon en/of tablet met app.

Belangrijke parameters bedrijfsapplicatie Jan Knijnenburg

 • Werktijden
 • Rusttijden
 • Afgelegde kilometers
 • Gereden snelheden
 • Route-informatie
 • Getankte liters
 • Brandstofverbruik
 • Track and Trace (realtime)

Waardevolle digitale data

Wagens, machines en auto’s zijn tegenwoordig standaard voorzien van een CAN-bus (Controller Area Network Bus), die allerhande digitale data (waaronder brandstofverbruik en rijgedrag) vastlegt. De wagens en machines van Knijnenburg zijn daarnaast ook voorzien van een tachograaf om de rijtijden vast te leggen. In 2016 is Knijnenburg gestart met de ontwikkeling van een eigen applicatie om belangrijke data uit te kunnen lezen en te verwerken. Zo wil ze rijstijlen van chauffeurs en machinisten verder verbeteren, de routeplanning optimaliseren en waar mogelijk meer MVO-winst realiseren. Daarna werd een test gedaan om met de app digitale data uit te lezen via de Fleetboards op de nieuwste Mercedeswagens. Het resultaat was positief. Om de impact verder te vergroten is het belangrijk dat alle wagens en machines in het wagenpark van Knijnenburg ‘uitgelezen’ kunnen worden. De Fleetboard is echter beperkt tot Mercedes en kan niet universeel worden ingezet. Dit jaar is Knijnenburg op zoek gegaan naar een andere methode om de gewenste data universeel beschikbaar te krijgen voor de app.

Pilot Pro Connect

Info Instruments B.V. is geautoriseerde partner voor VDO in Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Het bedrijf levert gecertificeerde tachografen, slaat de data veilig op en verzorgt ‘Code 95’-opleidingen over het gebruik van de tachograaf. Met de universeel in te bouwen Pro Connect ontsluiten ze digitale tachograafdata voor klanten via de eigen website. De data zijn echter ook beschikbaar voor ‘third parties’. “We spelen met Pro Connect in op de groeiende behoefte aan betrouwbare data voor Fleetmanagement Systemen. Het gaat o.a. om brandstofverbruik, rijstijl en andere parameters voor bewust ondernemen”, vertelt Frank van de Poll van Info Instruments.

Jan Knijnenburg werkt al jaren samen met Info Instruments voor hun tachografen en bijbehorende ‘Code 95’-opleidingen. Frank verzorgt deze opleidingen bij Jan Knijnenburg. Hij kreeg het verzoek te onderzoeken of de data uit Pro Connect ook geschikt zouden kunnen zijn voor de applicatie van Knijnenburg. Hiertoe is in 2019 een pilot gedaan. De resultaten waren positief. De app van Knijnenburg kan de data goed uitlezen en verwerken naar waardevolle managementinformatie ten behoeve van rijstijlanalyse en brandstofreductie. De laatste stap is te zorgen dat de dataset en de bediening van de applicatie van Knijnenburg voor alle machinisten en chauffeurs gelijk is. Daarna kunnen de Pro Connect-systemen worden ingebouwd. Dan is de cirkel rond.

CO2-emissies scope 3 van 2016 t/m 2019

2017

7.417 ton

2018

 2.945 ton

2019

5.330 ton

    Afvalmanagement

    In 2019 is Knijnenburg hercertificeerd voor ISO 9001:2015. Geconstateerd is dat alle tijdens de vorige audits vastgestelde afwijkingen zijn hersteld en dat de corrigerende maatregelen effectief blijven. Nieuwe mogelijkheden voor verbetering en aandachtspunten zijn aangereikt. Opdrachtgevers en partners spelen in het ontwikkelen van kaders waarbinnen innovatief afvalmanagement mogelijk is een belangrijke rol. Daarom is Knijnenburg actief betrokken bij keteninitiatieven en analyseren we samen de afvalketen.

    Op 25% van de sloopprojecten worden vrijgekomen materialen direct doorverkocht voor hergebruik of puin gebroken op locatie voor hergebruik puingranulaat.

    ‘Schoon’ afval willen we zo veel mogelijk ter plekke verwerken tot betongranulaat of menggranulaat en direct vervoeren naar nieuwe projecten. Dit maakt hergebruik als nieuwe grondstof voor bijvoorbeeld wegenbouw en funderingen mogelijk. In 2019 was Jan Knijnenburg betrokken bij 65 sloopprojecten. In 2019 is 29.573 ton puin op locatie gebroken, 48% van het totale afgevoerde puin. In alle sloopprojecten samen is gemiddeld 1.382 ton afval verwijderd en 93% van dit afval is gerecycled.

    In 2019 steeg het afval van 81.541 ton in 2018 naar 100.745 ton in 2019. Het afval bestond net als afgelopen jaren voor het grootste deel uit puin. Het aantal gevaarlijk afval bedroeg 11.917 ton.

     

    Hergebruik via Facebook

    De ketenaanpak is doorgezet met diverse initiatieven om de afvalstoffen hoogwaardig te verwerken, waaronder het verzamelen van hout en doorverkopen van bouw- en sloopmaterialen aan derden. In 2019 is gestart met het aanbieden van restanten uit slooppanden via Facebook.

    VGM

    Vooral bij het opstellen van sloopplannen zijn veiligheid, gezondheid en milieu belangrijk. Als gecertificeerd sloper dient ons sloopplan vaste onderwerpen te benoemen, zoals: bouwplaatsinrichting, aan- en afvoer van materialen, samenwerkende verwerkers, sloopwijze, veiligheidsborging risico’s VGM.

    Vanaf 2019 zijn de sloopplannen digitaal beschikbaar voor de collega’s op het project. Zo hebben ze altijd de beschikking over actuele informatie.

    Verkoop bouw- en sloopmaterialen via Facebook-veilig

    Werken bij Knijnenburg

    Veel medewerkers werken al lang bij Jan Knijnenburg, vaak ook na hun pensioen. Dit jaar namen drie medewerkers afscheid vanwege hun pensioengerechtigde leeftijd. Ook zij blijven betrokken.  Het is een hecht team met veel ervaring. Gelukkig vinden ook nieuwe jonge chauffeurs en machinisten de weg naar Knijnenburg. Dit jaar werden drie nieuwe jonge vakmensen in dienst genomen en heeft Jan Knijnenburg zich gecertificeerd als Erkend Leerbedrijf. Een wens die het bedrijf al enkele jaren had. Ook het eerste leerwerktraject ging van start in 2019.

     

    Opleidingen essentieel voor de kwaliteit en vakmanschap

    Opleidingen geven inhoud aan onze professionaliteit. In 2019 hebben de medewerkers van Knijnenburg totaal 301 uur opleiding gevolgd (6,5 uur gemiddeld per medewerker). Het afgelopen jaar was het aantal uren iets lager 285 uur. Het betrof de opleidingen: Code 95 (HNR), VOL-VCA, Basis VCA, BHV herhaling en de Generieke Poortinstructie (GPI).

    Personeelsbestand in 2019

    Personeelsbestand naar leeftijd 2019

     Als Erkend leerbedrijf creëer je kansen

     Vanaf augustus 2019 werkt Dean Groenewegen bij Jan Knijnenburg in het kader van zijn Mbo-opleiding Vakbekwaam Medewerker Groen & Cultuur Techniek aan het MBO Maasland. Jan Knijnenburg is in 2019 als Erkend Leerbedrijf geregistreerd en heeft contact met de onderwijsinstelling. Langs deze weg combineert Knijnenburg het ondersteunen van jonge vakmensen (invulling Social Return) met het verjongen van het personeelsbestand.

     Balans in leeftijdsopbouw

     Dit jaar vertrokken 6 medewerkers van 55 jaar en ouder. Totaal kwamen drie nieuwe medewerkers jonger zijn dan 25 jaar bij het bedrijf in dienst. Het totale personeelsbestand daalde van 50 naar 46 medewerkers. Het aantrekken van vakbekwame mensen blijft lastig. Gelukkig hebben de medewerkers een grote betrokkenheid en binding met het bedrijf. Ze blijven lang verbonden, vaak generaties lang. Toch veroudert en verkleint het personeelsbestand langzamerhand. Als Erkend Leerbedrijf kan Knijnenburg jongeren nu het vak leren en een kans geven op een mooie carrière. Oudere meer ervaren medewerkers kunnen hun kennis en ervaring delen. Zo blijft de deskundigheid ‘in the house’ en de balans in het team.

     Eerste BBL-student van start

     Dean is de eerste Mbo-er die zijn BBL-opleiding bij Jan Knijnenburg doet. “Het was niet moeilijk voor me om te kiezen. Jan Knijnenburg is mijn oudoom, mijn vader werkt al bijna 30 jaar in het bedrijf en mijn opa heeft ruim 50 jaar in het bedrijf gewerkt. Ik ken het bedrijf dus van binnenuit en zie dit als een kans om door te groeien naar het werk wat ik graag wil doen. Vooral het werk voor Groenbedrijf Den Haag past me goed en sluit prima aan bij mijn opleiding. Ik hoop dat ik daar uiteindelijk terecht kom,”.

     “Momenteel werk ik vooral op de sloopafdeling van het bedrijf en wordt ingezet op uiteenlopende projecten en werk met verschillend materieel. Die variatie vind ik leuk. Onze dag begint meestal in de keet op het project waar we de geplande werkzaamheden bespreken, zodat iedereen exact weet wat er moet gebeuren. Daarna gaan we aan de slag en kan ik, als het nodig is, advies en begeleiding vragen aan mijn ervaren collega’s. In het begin had ik intensievere begeleiding nodig, meer 1-op-1. Erg leerzaam. Leren ‘on the job’ past sowieso het beste bij me.”

     Duurzame toekomst

     “Als jongere kijk je automatisch wat meer naar de toekomst. Ik vind duurzaamheid belangrijk en groei op in een generatie waarbij dit bewustzijn veel groter is. Gelukkig zet Jan Knijnenburg zich hier volop voor in en richten we ons op een mooie duurzame toekomst.

     Ik zou hier graag blijven werken na mijn opleiding. Het bedrijf en het werk passen bij me. Ik kan veel leren en mezelf blijven ontwikkelen. Daarbij heb ik leuke collega’s. Ik verwacht dus nog lang werkzaam te zijn bij Jan Knijnenburg. M’n opa werkte hier 50 jaar. Het zal lastig zijn dat te evenaren, maar wie weet!”

     Publiek beleid

     Knijnenburg is een maatschappelijk betrokken onderneming. We sponsoren al jaren diverse maatschappelijke activiteiten, sportverenigingen en organisaties in Den Haag e.o. Meestal ondersteunen we met diensten, mensen en middelen. Jan Knijnenburg is vaste deelnemer aan de Ooievaarsrun. We hebben ook al jaren de opdracht voor het verwijderen van het afval van de vreugdevuren op oudjaarsdag.

     Hulp bij explosie

     In april 2019 assisteerde Knijnenburg o.a. bij een geslaagde reddingspoging na een ernstige explosie in de Jan van de Heidestraat in Den Haag. Een heftige situatie.

     Swim to Fight Cancer

     Swim to Fight Cancer Den Haag is een zwemevenement dat op zaterdag 14 september 2019 voor de eerste keer in de grachten van de hofstad, rondom de Paleistuin, van start ging. Een mooi en rebels initiatief, met als doel geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Swim to Fight Cancer is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een succesvol evenement dat al in diverse steden in Nederland georganiseerd wordt en in Den Haag ook niet mocht ontbreken.

     Tijdens dit evenement zwemmen deelnemers en teams in de Haagse grachten om zoveel mogelijk geld op te halen voor Fight Cancer, een stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie.

     Een team van enthousiaste en gedreven Hagenaars zet zich in om het mogelijk te maken, om dit jaar ook in de grachten van Den Haag te zwemmen tegen kanker. In 2019 was Jan Knijnenburg hoofdsponsor van de eerste Swim to Fight Cancer in Den Haag.

     Mooi verjaarscadeau voor Thijs

     Thijs kreeg op zijn verjaardag een rondleiding bij Jan Knijnenburg en een korte uitleg van het draaien op een kraan. Zijn droom is ooit machinist te worden bij Knijnenburg. Natuurlijk mocht hij daarna zelf nog even draaien … een geboren machinist! Misschien ziet u Thijs over een aantal jaar wel op één van onze kranen draaien

     Boerenprotest en reputatieschade

     Nederlandse boeren kwamen in september massaal naar Den Haag om aandacht te vragen voor hun positie in de maatschappij, de “continu wijzigende regelgeving en het algemeen gebrek aan begrip en respect voor het boerenwerk” in verband met wijzigingen in het Stikstof-beleid.

     Al snel doken op social media oude foto’s op waarbij het leek of Jan Knijnenburg in opdracht van de gemeente barricades opwierp tegen de boeren. Dit leidde tot een stormvloed van negatieve berichten. “Het overviel ons compleet en schade onze reputatie. In een kort statement hebben we uiteindelijk via Facebook gereageerd op de aantijgingen. Het incident heeft er toe geleid dat nu wordt gewerkt aan een social media protocol om beter voorbereid te zijn op dergelijke situaties.”

     Facebook

     Op Facebook kunt u onze projecten en activiteiten volgen. U vindt daar ook onze veilig met gebruikt interieur en bouwmaterialen uit verschillende  sloopprojecten:  Facebookpagina

     Veiligheid, kwaliteit en medezeggenschap

     Medezeggenschap

     In 2019 is het totaal aantal medewerkers gedaald naar 46. Drie medewerkers bereikte in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd en sloten een jarenlang dienstverband af. Ze blijven gelukkig betrokken bij het bedrijf en inzetbaar voor werk. Van twee medewerkers moest afscheid worden genomen in verband met (niet werkgerelateerde) ziekte en ongeval. De vorming van een OR is in gang gezet. Vergroting van de medewerkersparticipatie en medezeggenschap is voor Knijnenburg een belangrijk punt. De inzet en betrokkenheid van alle medewerkers is belangrijk om ook intern stappen te maken en te zorgen dat medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen. In 2019 is één medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Hierin zijn o.a. het nieuwe PZ-handboek besproken en de vorming van de OR.

     11 Medewerkers vertegenwoordigen het personeel in commissies (24% van het totale personeelsbestand).

     Gezond werken

     Ons werk vereist vaak een hoge fysieke belasting. We doen veel aan het verbeteren van de werkmethode. Bijvoorbeeld met aanschaf van mechanische hulpmiddelen. We houden de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten via vakbladen en beurzen.

     Technologische ontwikkelingen en robotisering hebben de potentie om ons werk drastisch te veranderen, te vernieuwen en potentieel te verbeteren. We zijn gefocust op vernieuwingen die binnen ons bedrijf ook haalbaar zijn, zoals meer geautomatiseerde sloopmachines. Dit soort innovaties kunnen helpen het werk voor onze medewerkers te verlichten en tegelijkertijd de snelheid te vergroten. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

     Het ziekteverzuim bij Knijnenburg ligt de laatste jaren ver onder het landelijk gemiddelde voor de bouwsector. In 2019 lag het percentage met 4,8% echter boven het gemiddelde (4,0% – CBS Bouwnijverheid 2019). Het relatief hoge % wordt mede veroorzaakt door een (niet werkgerelateerde) ongeval en ziekte van twee medewerkers. Eén van hen is overleden begin 2020. De betrokkenheid van collega’s bij het afscheid was indrukwekkend.

     Werken onder bijzondere omstandigheden

     “Werken bij Jan Knijnenburg is geen dag hetzelfde”, vertelt Jim de Koning. Hij is al zo’n zes jaar verbonden aan het bedrijf en multi-inzetbaar op sloop- en transportprojecten. “Ik spring in waar dat nodig is. Omdat collega’s elders ingezet worden, vrij zijn of gewoon omdat werkzaamheden op dat moment moeten gebeuren. Binnen Knijnenburg werk je op verschillende grote en kleine projecten. Er is steeds wat nieuws te doen, dat houdt het afwisselend en uitdagend.”

     Samen de klus klaren

     “We werken binnen het sloopplan met modern materieel en in een goed op elkaar afgestemd team. Het algemene gevoel is: samen de klus klaren.” In 2019 werd het wagenpark uitgebreid met een nieuwe, grotere dieplader. Een enorme wagen voor het vervoeren van kraan- en graafmachines. Jim is regelmatig op deze wagen te vinden als chauffeur. De machinist van de machine rijdt mee naar het project. Samen uit en thuis. Dat scheelt weer een extra rit en bijbehorende CO2. Het is ook veiliger. De dieplader is zo groot dat veilig manoeuvreren in je eentje lastig, zeker in de stad.

      

     Sloop tijdens onrustige jaarwisseling

     Eind december 2019 steeg de spanning in Scheveningen en Duindorp. De grote vreugdevuren op het strand, die vroeger juist rust creëerden, waren verboden. Bij de gemeente en inwoners van Den Haag was angst voor een onrustige jaarwisseling. In de weken voorafgaand aan de jaarwisseling kwam het diverse malen tot incidenten met zwaar vuurwerk, opgetrommelde ME en brandende pallets. Brandweerlieden moesten bij het blussen worden beschermd door de politie. Men vreesde dat ook de lege kerk in Duindorp ten prooi zou vallen aan vandalisme. Jan Knijnenburg krijgt de opdracht de kerk zo snel mogelijk te slopen.

     ”Lees
     “Voor ons betekende dit: handen uit de mouwen en tijdens de kersvakantie de kerk zo snel mogelijk slopen. We zijn wel wat gewend en eigenlijk vonden we het ook wel spannend. Gedurende een week, van 7 tot 22 uur slopen onder strenge beveiliging, te midden van een buurtopstand. ’s Nachts hield de bewakingsdienst de bouwplaats voor ons in de gaten.

     Jim was uitvoerder op dit project. Hij coördineerde de werkzaamheden, schakelde met politie, omwonenden, collega’s en onderaannemers. Daarnaast reed hij, vanwege dreigend vandalisme, het materieel dagelijks voor de klus heen en weer met zijn dieplader. “De omwonenden waren blij dat de kerk nog voor oudjaar werd gesloopt. We moesten snel, efficiënt en veilig werken. Daarbij ook rekening houden met selectief slopen en hergebruik van materialen maakte de uitdaging nog groter.”

     “Een kerk slopen is op zich al bijzonder. Vooral de hoge en smalle toren met puntdak is geen standaardprocedure. Het blijft prachtig om te zien hoe ons team zo’n klus klaart. In dit soort omstandigheden voel je nog extra wat een hecht en goed geolied team we zijn. Het is spannend werk, dat houdt je scherp, versterkt de collegialiteit en maakt je trots. Het levert natuurlijk ook mooie verhalen op.”

     Jan Knijnenburg werkt ook regelmatig samen met de brandweer bij de beteugeling van grote branden waarbij gebouwen tijdens de brand gesloopt moeten worden om gevaarlijke situaties te voorkomen.

     Waterverbruik

     387 m3 in 2015
     210 m3 in 2016
     156 m3 in 2017
     145 m3 in 2018
     378 m3 in 2019

     4,8%

     Ziekteverzuim

     0

     Ongevallen

     IJzersterk in projecten

      

     Ook in 2019 heeft Jan Knijnenburg BV een groot aantal bijzondere sloopprojecten uitgevoerd, zoals bij Lely Maassluis. Naast de sloop van de kerk in Scheveningen assisteerde Knijnenburg ook bij een brand in Zwembad De Boetzelaer in Den Haag en won daarna de aanbesteding voor de sloop van het zwembad.

     In 2019 werden ook dagelijks ten behoeve van bouw- en infraprojecten transport en grondwerkzaamheden uitgevoerd in Den Haag, Scheveningen en de omliggende regio.

     Indruk maken zonder op te vallen

     Missie en visie
     Jan Knijnenburg B.V. is actief in slopen, afgraven, bodemsanering en transporteren. Waar ingewikkelde projecten een vernieuwende of specialistische aanpak vragen, tonen we lef, zijn realistisch, vindingrijk en bieden praktische en duurzame oplossingen.

     Door onze platte organisatie blijven de lijnen kort. Onze ervaren en in de praktijk opgeleide medewerkers kennen bij elke klus de mogelijkheden en onmogelijkheden. Met ons uitgebreide machinepark kunnen we alle werkzaamheden binnen ons werkveld snel en flexibel uitvoeren. Dat maakt ons ijzersterk in sloop, grond en transport.

     De komende jaren willen we hierin (blijven) groeien, zonder af te stappen van de kwaliteit waar we voor staan. Dat doen we door de kennis van onze medewerkers te verankeren en te borgen in processen en constant aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen.

     Indruk maken zonder op te vallen

     Dat doen we door vrijkomende materialen en afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk te recyclen of te hergebruiken. En door te werken met energiezuinigere machines en schonere brandstof, om onze CO2-uitstoot te verminderen.

     We zijn een nuchtere organisatie waarin deze vorm van bedrijfsvoering vanzelfsprekend is. Ons motto is dan ook: Indruk maken zonder op te vallen.

     Meer over onze diensten leest u op: www.janknijnenburg.nl

     Jan Knijnenburg B.V.
     Dekkershoek 4
     2552 DE Den Haag

     T 070 – 440 10 40
     E info@janknijnenburg.nl